HER ŞEYE RAĞMEN ÜRETİM DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM!

Kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamalıyız. Bu kapsamda gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve sosyal koşulları devam ettirilebilen bir dünya bırakmak hepimizin ortak görevidir.

Ülkemizin gelişiminde önemli rol oynayan doğal kaynak yönetiminin bir parçası olan madencilik sektöründe yerelde meydana gelen olumlu sosyal etkilerin ve refahın uzun vadeli olması için sürdürülebilirlik kavramına dayalı yaklaşımları benimsemek durumundayız. Bu kapsamda Madencilik faaliyetlerine bağlı olarak çevre ve toplumda ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri minimuma indirerek daha çevreci bir işletme olmak istiyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız faaliyetler;

-Atık sularımızın %99’unu arıtma tesisimiz ile arıtılıp tekrar kullanıma sunuyoruz.

-Tehlikeli atıkların lisanslı firmalarca bertaraf edilmesini sağlıyoruz.

-Üretim süreçlerimizi maksimum verim, minimum fire oluşacak şekilde planlıyor ve yönetiyoruz.

-Martura Ormanımıza sürekli ağaçlandırıyoruz.

-GES Projesi üzerinde çalışıyoruz.