Skip links

Minik Madenci Dergisi Çocuklarla Buluştu

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile yapılan iş birliği kapsamında Madencilik Türkiye Dergisi tarafından hazırlanan Minik Madenci Dergisi, Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden okul çağındaki çocuklara dağıtılmaya başladı.

Konu ile ilgili İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda BEKİŞOĞLU, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, madenciliğin insanı yaşattığını bilmelerini sağlayacağımız için çok mutluyum. Türkiye’mizde bu kadar cömertçe bizlere sunulmuş olan yer altı kaynaklarımız hepimiz için büyük şans. Bu kaynakları en doğru, sağlıklı ve efektif bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor.” dedi.

 

Madenciliğin tüm kesimlere doğru anlatılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar maden üreticileri tarafından işletmelerin etki alanındaki ilköğretim okullarına ulaştırılan Madencilik Türkiye Dergisi ekibi tarafından çocuk gelişimi uzmanı desteği ile hazırlanan ve çocukların madencilik ve yer bilimleri alanında temel seviyede okur-yazar olmasını amaçlayan Minik Madenci Dergisi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile yapılan iş birliği kapsamında Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde çocuklara dağıtılmaya başlandı. Bu yıl toplamda 700 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiği müzede ilk etapta İMİB desteği ile dağıtılacak dergi, ilerleyen dönemlerde diğer sektör paydaşlarının desteği ile dağıtılmaya devam edilecek.

İNSANLIĞIN GELIŞIMINDE TEMEL UNSUR MADENLER

Derginin ülkenin geleceği olan çocukları madencilik ve yer bilimleri konusunda doğru olarak bilgilendirmesinin, madenciliğin insan hayatındaki öneminin, insanlığın gelişimindeki çarpıcı etkisini bütün açıklığı ile çocuklara göstermek adına çok faydalı olacağına inandıklarını söyleyen İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu, “İlk çağlardan bugüne gelişen bir insanlık görebiliyorsak bu gelişimin temel unsuru madenlerdir. Madenler insanoğlunun gelişiminde anahtar görevi gördü. İnsanoğlu madenlere yeni bir form, işlev, anlam ve görev vererek insanlığın daha güvenli, daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam sürmesini ve yaşam ömrünün uzamasını sağladı. Bu gelişim insanlığın entelektüel seviyesine de yansıdı.” dedi.

TEMIZ BILGIYI TOPLUMA ANLATMA ÇABASI

Madenler olmasaydı insanoğlunun yaratılışından bu yana yaşanan gelişimin mümkün olamayacağını dile getiren Bekişoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, madenciliğin insanı yaşattığını bilmelerini sağlayacağımız için mutluyum. Türkiye’mizde bu kadar cömertçe bizlere sunulmuş olan yer altı kaynaklarımız hepimiz için büyük şans. Bu kaynakları en doğru, sağlıklı ve efektif bir şekilde kullanabilmemiz gerekiyor. Bu, ülkemizin gelişimi ve kendi kendine yeten bir ülke haline gelebilmesi için çok önemlidir. MTA’nın kurum olarak halkımız üzerinde doğru madencilik algısı oluşturmak ve bilimsel verilere dayalı temiz bilgiyi toplumumuza anlatmak için çabaladığını görebiliyoruz. Kendi çalışmalarının yanı sıra bu derginin de müze aracılığı ile çocuklarımıza dağıtılma imkanını sağladıkları için İMİB adına teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın evlerine kadar ulaşacak bu dergi kapsamındaki iş birliğimiz bir başlangıç olsun. Sektör olarak devamının getirilmesi dileklerimi iletiyorum. Yayını ortaya çıkaran Madencilik Türkiye Dergisi ekibini tebrik ediyorum. Elimdeki bu dergi çok büyük bir değer.”

ÇOCUKLARIN GELIŞIMI İÇIN ÖNEMLI YATIRIM

Gerçekleştirilen iş birliği hakkında MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Aydındağ, “Çevre Araştırmaları dairemiz ve MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ile birlikte ‘Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Faaliyetleri’ kapsamında okullara gönderdiğimiz mineral ve kayaç setleri ile benzer amaca hizmet ediyoruz. Madencilik olmadan yaşamın mümkün olmadığını çocuklarımıza anlatıyoruz. Bu bilgilerin erken yaşlarda aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu. Minik Madenci dergisinin MTA’nın birebir halkla temas halinde olan saha personelinden üst yönetim kademesine kadar çeşitli birimlerde çalışan uzmanlar ve yöneticiler tarafından incelendiğini belirten Aydındağ, “Oldukça pozitif geri dönüşler aldık. Yerbilimciler olarak bu yayının çocuklarımızın akademik gelişimi için çok önemli bir yatırım olduğu konusunda hemfikiriz. Ortaya çıkarılan ürünün yayılması noktasında ise bir iş birliği sağlandı. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Minik Madenci dergisinin çocuklarımıza ulaşmasına destek olacak. Bu sayede gelecek nesillere madencilik ve yer bilimlerinin aktarılmasına aracılık etmekten memnuniyet duyuyoruz. Madencilik sektörünün desteği ile güzel bir başlangıç yapıldı. Daha çok çocuğumuza ulaşmak için bu iş birliklerinin devamının geleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

 

This website uses cookies to improve your web experience.